Dorpsschool in de grootstad

De Mariaschool wil een dorpsschool in de grootstad zijn. De school is een plek waar kinderen, ouders en leerkrachten zich thuis voelen en waar het familiale karakter centraal staat.

Onze visie

De klassen zijn en blijven klein, hierdoor is er veel ruimte voor individuele aandacht. Het welbevinden primeert, leren en groeien lukt pas als we ons goed en veilig voelen om dat te doen. Elk kind is hier uniek en wordt gestimuleerd om zichzelf te ontwikkelen binnen een ondersteunende omgeving. De school creëert een gevoel van gemeenschap, een wij-gevoel, waarbij ouders, leraren en leerlingen samenwerken om de beste resultaten op gelijk welk domein te bereiken.

Bekijk onze visietekstOntmoet ons team

“In onze school nemen kinderen, ouders én leerkrachten samen hun verantwoor-delijkheid en we vechten samen tegen de, al dan niet vermeende, voor- en nadelen van het leven in de grootstad.
Juf Hanneke, onze directie

Onze visie

Onze visie geeft richting aan hoe we willen samen leven en samen leren in de Mariaschool. We geven graag even de belangrijkste pijlers weer.

  • De Mariaschool vindt een warm onthaal, elke dag opnieuw, heel belangrijk. Ouders zijn welkom in de klas en op de speelplaats. Schoolpoortcontact zien wij als het belangrijkste contact tussen ouders en leerkrachten: laagdrempelig en kan elke dag! Pas als we ons welkom voelen, ontstaat respect, vertrouwen en verdraagzaamheid. Die spontane ontmoetingen vinden op die manier ook plaats tussen ouders onderling. Zo is er doorheen de jaren iets speciaal ontstaan in de Mariaschool: we vormen allen samen één hechte familie.

  • Kinderen kunnen pas groeien en bloeien als er in hen wordt geloofd. Naast de klasleerkrachten zelf, staan ook het zorgteam, het Clb, en andere externe partners elke dag klaar om jouw kind bij die groei te ondersteunen. En de belangrijkste partners in het verhaal zijn de ouders: jullie info over de kinderen is van onschatbare waarde. Samen maken we school!

  • Ieder kind is uniek! Dat vraagt logischerwijze om een gedifferentieerde aanpak. We vinden het belangrijk dat talenten hier op school ontdekt worden, dat ze zich kunnen verdiepen in hun talent en dat de kinderen vooral mogen zijn wie ze zijn! Al die verschillende, unieke talenten, mooi toch?!

  • We vinden het belangrijk om onze kinderen stilletjes aan voor te bereiden op het volwassen leven. Naast het benadrukken van de waarden respect, vertrouwen en verdraagzaamheid voor ieders diversiteit, willen we dat kinderen over zichzelf leren reflecteren, dat ze zich leren en vooral durven uiten en dat ze zelf dingen in handen leren nemen. Kinderen worden hier sterker in als je hen hiertoe de kans geeft. Een ambitieus doel, maar daar gaan we graag voor!

  • Kinderrechten dragen wij hoog in het vaandel. Onze leerlingen mogen (moeten) weten welke rechten ze hebben op school en in de maatschappij. Daarnaast moeten ze leren dat, naast het hebben van rechten, er ook plichten bestaan in de samenleving (op school) zodat we op een goede manier met elkaar kunnen samenleven. Dit inzicht komt er gaandeweg in onze school; we zetten hier graag extra op in tijdens de WO-lessen, tijdens de openluchtklassen of gewoon tijdens het dagelijks samenzijn in de klas/op school. De school is een mini-samenleving, niet?

  • Vooroordelen zijn helaas niet weg te denken uit onze maatschappij, dus ook niet uit onze school. Het is aan ons om ze bloot te leggen, bespreekbaar te maken en er tegen te vechten. Vooroordelen hebben geen plaats op onze school, maar we moeten wel begrijpen vanwaar ze komen. We dromen van een school en bij uitbreiding een samenleving waarin vooroordelen niet bestaan. Dromen mag toch hé?